รตะธารารีสอร์ท
หน้าหลัก รตะธารารีสอร์ท ห้องพัก รตะธารารีสอร์ท สิ่งอำนวยความสะดวก รตะธารารีสอร์ท   ข่าวสาร รตะธารารีสอร์ท เกี่ยวกับ รตะธารารีสอร์ท ติดต่อ รตะธารารีสอร์ท
 
   
 

 

การปฏิบัติสมาธิตามหลักพุทธวจน

การปฏิบัติสมาธิตามหลักพุทธวจน

ศูนย์ปฏิบัติสมาธิพุทธวจนบางปะกง Buddhawajana Meditation Center Bangpakong
การปฏิบัติสมาธิตามหลักพุทธวจน
***สำหรับผู้ใหม่***

วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09:00-16:00

 

 

 
 
 

 

 

 
   
Ratathara Facebook ติดต่อ รตะธารา รีสอร์ท